konsernikonserni

Edgren konserni

Edgren Oy on vuonna 1994 perustettu pirkanmaalainen perheyritys, joka toimii konsernin emoyhtiönä. Emoyhtiö vastaa konsernin hallinnosta ja taloudesta sekä vuokraa omistamiaan kiinteistöjä ja ajoneuvoja.

Konserni työllistää yhteensä noin 60 henkilöä, jotka toimivat mm. seuraavissa tehtävissä: asiantuntija, asennus, huolto, tuotanto, laboratorio, markkinointi ja taloushallinto.

Liiketoimintaamme ohjaavat perheyhtiötausta, asiakaslähtöisyys sekä vastuullisuus.

Visiomme

Tarjoamme kokonaisvaltaista ja yksilöllistä palvelua. Haluamme, että asiakkaamme kokevat meidät luotettavana ja innovatiivisena kumppanina, ja että he ovat valmiita tekemään kanssamme yhteistyötä pitkällä aikavälillä.

Panostamme henkilökuntamme asiantuntemukseen, työviihtyvyyteen ja pitkäkestoisiin työsuhteisiin.

Laatumme

Missiomme, visiomme ja arvomme edellyttävät, että prosessilähtöinen toimintatapamme on korkealaatuista. Meidän tulee kyetä tarjoamaan asiakkaillemme tuote- ja/tai palveluratkaisuja, jotka vastaavat heidän senhetkisiä tarpeitaan ja odotuksiaan.

Koko työyhteisömme on toimittava vastuullisesti ja asiakaslähtöisesti, jotta saavuttaisimme asiakkaidemme luottamuksen. Laatu on meidän yhteinen asiamme. Laatupolitiikkamme edellyttää, että myös kaikki yhteistyökumppanimme toimivat vastuullisesti ja luotettavasti.

Johdon tehtävänä on johtaa yrityksen toimintaa laatupolitiikan pohjalta ja arvioida säännöllisesti tavoitellun laadun toteutumista. Toimintamme laadun varmistamiseksi ja parantamiseksi laatujärjestelmämme auditoidaan säännöllisin väliajoin.

Responsible Care

"Olemme sitoutuneet kansainväliseen Responsible Care - Vastuu Huomisesta ohjelmaan, joka on ympäristö-, terveys-ja turvallisuustyöntoimintamalli"

Sertifioitu laadunhallintajärjestelmä

Tytäryhtiömme KL-Lämpö Oy:n laadunhallintajärjestelmä on ISO 9001 -sertifioitu ja noudatamme standardin vaatimuksia. Laadun jatkuva parantaminen sekä kaikkien prosessiemme kehittäminen ovat liiketoimintamme perusta. Huomioimme toiminnassamme asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset yksilöllisesti.

Suomen Vahvimmat