kl-lampokl-lampo

KL-Lämpö - Vedenkäsittely

Liiketoiminta-alueina konsernissa on mm. vedenkäsittelyn erikoisosaaminen, joka tarjoaa energiaa säästäviä ja huoltotarpeita vähentäviä kokonaispalveluita mm. metsäteollisuuteen, voimalaitoksiin, julkishallintoon sekä kiinteistömassoihin.

Toiminnnan lähtökohtana on omassa laboratoriossa tehdyt analyysit, joiden perusteella luodaan toimenpidesuunnitelmat, suoritetaan vaaditut toimenpiteet, ylläpidetään ja valvotaan järjestelmien toimivuutta.

Edustamallamme liiketoimintasektorilla olemme Suomen johtava toimija.

www.kl-lampo.com

 

Luonnonvarojen kestävää käyttöä

KL-Lämpö on myös valittu Cleanctech Finland -yritykseksi. Cleantech eli "puhdas teknologia" tarkoittaa tuotteita, palveluita, prosesseja ja teknologioita, jotka edistävät luonnonvarojen kestävää käyttöä ja ehkäisevät tai vähentävät liiketoiminnan kielteisiä ympäristövaikutuksia.

Tutustu tästä KL-Lämpöön Cleantech Finlandin sivustolla